http://www.cleanwater-thailand.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 เกี่ยวกับเรา

 บริการทั่วไป

 บริการโรงงาน

 ผลงาน

 สินค้า

 กิจกรรม

 สมัครงาน

 ติดต่อเรา

กิจกรรม

         

โครงการพาน้องรักษ์สิ่งเเวดล้อม ประจำปี 2553

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกับ บริษัท คลีนวอเตอร์ (ไทยเเลนด์ ) จำกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี ได้จัดการฝึกอบรมให้เเก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการ "พาน้องรักษ์สิ่งเเวดล้อม " ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ เเละปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมเเก่เยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติในภายภาคหน้า ได้รู้ถึงปัญหา เเละวิธีการเเก้ไข เเละสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป โดยในเนื้อหาของการฝึกอบรมประกอบด้วย เรื่องปัญหาของน้ำเสีย วิธีการบำบัดน้ำเสีย เรื่องของป่าชายเลน เเละการอนุรักษ์ป่าชายเลน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์เเละนักเรียน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเเละหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดี

โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และข้าราชการ ร่วมกันปลูกต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 โดยมี บริษัท คลีนวอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

view
view